Организация на библиотечните фондове

Разполагаме с квалицирани библиотечни специалисти, които могат да бъдат полезни в изграждането, развитието и организацията на библиотечните фондове и информационните ресурси :

  • Организация на новосъздадена библиотека (подреждане, сигниране, класифициране на документи);

  • Реорганизация на библиотеката;

  • Организация на ретроконверсията на библиотечните фондове по най-оптималния за библиотеката начин (по инвентарна книга, по азбучен каталог, де визу);

  • Организация и източници на комплектуване на библиотечния фонд;

  • Регистрация на библиотечните документите;

  • Отчисляване на библиотечни единици;

  • Инвентаризация на библиотечния фонд;

  • Опазване на библиотечния фонд.

  • Други въпроси свързани с организацията и управлението на библиотеки и информационни центрове.