БНР, програма "Хоризонт" : интервю с директора на Столична библиотека г-жа Юлия Цинзова и с управителя на фирма СофтЛиб ООД, г-жа Юрия Сматракалева