Семинари

12 семинар. София, 6-8 октомври 2010 г.

За 12-ти път, колеги и приятели, благодарим ви, че бяхте с нас. Основен акцент на семинара бяха обединените каталози. Книги, статии, периодика, тематични картотеки-всяко обедиение носи повече успехи. Продължаваме да работим в тази посока.

До нови срещи!

11 семинар, Банско. 22-24 април 2009 г.

На този семинар чествахме 10-годишен юбилей! Благодарим на всички колеги, приятели, съмишленици, с които за 11-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни, но този път специална, юбилейна среща. Сърдечни благодарности  на колегите от Бургас и региона, от Русе,  Търговище, Велико Търново и други далечни градове, които пропътуваха не малкото разстояние до Банско за  12-14 часа, но уважиха нашия празник. 

10 семинар. Пловдив, 28-30 май 2008 г.

За десети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 28-30 май 2008 г.  с любезното съдействие на домакините от Народна библиотека  “Иван Вазов”, гр. Пловдив.

9 семинар. Велико Търново, 13-15 юни 2007 г.

За девети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 13-15 юни 2007 г. и бе организиран с любезното съдействие на домакините от Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

8 семинар, Кюстендил 3-5 май 2006 г.

За осми пореден път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе от 3 до 5 май 2006 г. и бе организиран с любезното съдействие на домакините от Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил. Поради актуалността на темите на семинара, участие взеха не само потребители на библиотечния софтуер E-Lib, а и други библиотеки.

 

7 семинар, София 5-7 октомври 2005 г.

На 5-7 октомври 2005 г. в София се проведе седмата традиционна среща. В нея участваха 98 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, научни, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. 

Доц. Татяна Янакиева, зав. катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” при СУ “Климент Охридски” и ст.н.с. Александра Дипчикова, НБКМ, представиха изданието "МАRC 21 Lite : Формат за машинночетими библиографски записи".

6 семинар, Търговище 13-15 октомври 2004 г.

На 14 и 15 октомври 2004 г. в гр. Търговище се проведе шестата традиционна среща. Присъстваха 106 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. Докладите и презентациите предизвикаха интерес и дискусии, свързани не само с автоматизацията, а и с библиотечни въпроси от ежедневната практика (класиране, обмен на данни, коопериране и др.). На срещата се честваха и два юбилея - 45 години от създаването на библиотека "П. Стъпов" и 5 години от създаването на фирма СофтЛиб.

5 семинар, Казанлък 2-3 октомври 2003 г.

На 2 и 3 октомври 2003 г. в гр. Казанлък се проведе петата традиционната годишна среща. Присъстваха над 70 представители на различни библиотеки от цялата страна. Приветствие към гостите поднесе кметът на гр. Казанлък, г-н Стефан Дервишев. Представихме новите разработки - Инвентарна книга и Книга за движение на фонда в среда на Windows. С тези модули Интегрираната библиотечна система вече изцяло работи в Windows. 

Фирма СофтЛиб благодари на домакините, библиотека "Искра", за отличната организация. Благодарим и от името на гостите за чудесната културна програма.

4 семинар, София 12-13 ноември 2002 г.

На 12 и 13 ноември 2002 г. в Столична библиотека се проведе четвъртата годишна среща с потребителие на нашите софтуерни продукти. Присъстваха над 70 представители от библиотеки и информационни центрове в страната.

Основната тема беше свързана с ретроконверсията на традиционните каталози. В дискусията участваха г-жа Б. Савова от фондация "Отворено общество", финансирала проект "Български книги 1878-1991 г." и представители на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

 

3 семинар, Сливен, 1-2 октомври 2001 г.

На 1 и 2 октомври 2001 г. в Сливен се състоя третата среща на потребителите на нашите софтуерни продукти. Домакин беше Регионална библиотека "С. Доброплодни". Присъстваха над 60 представители на различни библиотеки от страната. Домакините направиха демонстрация на Интегрираната библиотечна система E-Lib в среда на Windows. Интерес предизвика новият модул "Персоналия". Фирма СофтЛиб представи бъдещите си разработки.

Pages