Семинари

2 семинар, Бургас, 6-7 ноември 2000 г.

На 6 и 7 ноември 2000 г. в Бургас се състоя втората среща с библиотеки, които ползват нашите софтуерни разработки. Домакин беше Регионална библиотека "П. К. Яворов". Присъстваха над 60 представители на различни библиотеки от страната. Домакините направиха демонстрация на Интегрираната библиотечна система E-Lib в среда на Windows. Фирма СофтЛиб представи бъдещите си разработки. На този етап почти всички основни модули за автоматизиране на библиотечната дейност работят в среда на Window. Изключение прави инвентарната книга и книгата за движение на фонда.
 

1 семинар, София, 5 октомври 1999 г.

На 5 октомври 1999 г. в зала "Виктория" на Столична библиотека се състоя първата среща на потребителите на библиотечен софтуер E-Lib. За 10 месеца от основаването на фирмата нашият софтуер работи в 22 библиотеки. На срещата присъстваха над 50 представители на различни библиотеки, включително и такива, които използват друг библиотечен софтуер или все още не са автоматизирани.
Фирмата ни представи разработените и внедрени софтуерни модули, за сега все още в среда на DOS. Демонстрираха се и модули в среда на Windows, които се разработват и предстои тяхното внедряване.

Pages