Новини

Регионална библиотека „Сава Доброплодни" - Сливен

От м. юли 2016 г., Регионална библиотека „Сава Доброплодни" Сливен предоставя обновен WEB базиран каталог "Книги" с достъп до голям обем от дигитално съдържание

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” - Разград

От началото на м. юли 2016 година и Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” - гр. Разград започна работа с  новите модули "Регистрация и обслужване на читатели" и "Библиотечна статистика".

Автоматизирана инвентаризация

Автоматизирана инвентаризация започна в Столична библиотека. Инвентаризацията се извършва със специализиран преносим таблет и безжичен скенер. Идентификацията на екземплярите се извършва на база на Баркод етикети или при липса на такъв - чрез въвеждане на инвентарен номер. 

Нова версия на i-Lib Prima - Google Interface

 

Нова версия на i-Lib Prima - Google Interface софтуер за представяне на каталози в Интернет (разработка на фирми СофтЛиб и Прима-Софт), в регионалните библиотеки във Велико Търново, Кюстендил, Сливен и Столична библиотека! 

 

Съвременни подходи за проучване

Фирма СофтЛиб съвместно с фирма Прима-софт проведоха обучение на библиотечни и музейни специалисти в рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08”

Pages