Новини

Столична библиотека

Столична библиотека разви дейностите си по инвентаризация с нов вариант на модул Инвентаризация  от интегрираната среда на e-Lib/i-Lib Прима – едновременно изпълнение на една или няколко инвентаризации от повече от едно специализирано работно място.

Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище

Прехвърлен в новата платформа е-Lib/i-Lib Прима електронен масив от Картотека Инфо (Статии, Рецензии и Части от книги) от среда на winisis.

Актуализирана е действащата версия 3.2 на библиотечна система E-Lib Prima към версия 3.3.

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима с добавяне на картотека "Изкуство" към модул, „Аналитично описание на статии”.

НЧ "Пробуда 1952" - Черноочене

Библиотека към НЧ "Пробуда 1952" - Черноочене : В библиотечна система E-Lib Prima са настроени 5 филиала от общ. Черноочене: с. Бели вир, с. Минзухар, с. Петелово, с. Лясково и с. Паничково.

Актуализиране на действащата версия 1.7 на библиотечна система E-Lib Prima към версия 3.2

НЧ „Просвета – 1888” - Поморие

Библиотеката към читалището внедри e-Lib/i-Lib Прима с модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, с включена Инвентарна книга, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., ,,Регистрация и обслужване на читатели. Статистика” и „Инвентаризация”.

Финансирането е безвъзмездно по проект № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд

НЧ „Д. П Сивков – 1870 г.” - Нова Загора

Библиотеката към читалището внедри модул „Старопечатни, редки и ценни издания” и обнови  платформата на библитечната си система e-Lib/i-Lib Прима с нова версия.

В Интернет каталога са представени и книги от сбирка „Старопечатни, редки и ценни издания” с хронологичен обхват 1806-1944 г., притежание на библиотеката.

Pages