Новини

От 21 февруари 2017 г. Регионална библиотека „Дора Габе”- Добрич започна работа с новата библиотечна система e-Lib Prima.

От 21 февруари 2017 г. Регионална библиотека „Дора Габе”- Добрич започна работа с новата библиотечна система e-Lib Prima. Системата е резултат от усилената работа в дистанционен режим на колектива на СофтЛиб, инж. д-р Никола Бажлеков от Прима Софт в постоянно партньорство с колектива на библиотеката.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни" Сливен

От м. юли 2016 г., Регионална библиотека „Сава Доброплодни" Сливен предоставя обновен WEB базиран каталог "Книги" с достъп до голям обем от дигитално съдържание

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”

От началото на м. юли 2016 година и Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” - гр. Разград започна работа с  новите модули "Регистрация и обслужване на читатели" и "Библиотечна статистика".

Pages