Новини

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима с внедряване на модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания”, „Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт и Обща КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., „Аналитично описание на статии : Картотеки „Краезнание” и  “Детски отдел”, „Управление на дигитално съдържание”, обновен Интернет каталог.

Лесотехнически университет

През м. Юни 2021 г. библиотеката при Лесотехнически университет - София актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Prima. Внедрени модули „Електронен каталог Стандарт Книги, Дисертации и Автореферати”, „Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт и Обща КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. отчетни документи, „Аналитично описание на статии“, „Управление на дигитално съдържание”, обновен Интернет каталог. 

Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново

Прехвърлени са над 140 000 записи от Статии, Рецензии и Части от книги от Картотеките  "Краезнание", "Тематична", "Литературоведска" от среда на winisis в E-Lib Prima. Актуализирана е действащата версия 1.7 на библиотечна система E-Lib Prima към версия 3.1 (Януари-Март 2021 г.).

Актуализирана е версията на Интерне приложенията.

Нова автоматизирана училищна библиотека

Още една училищна библиотека започна работа с библиотечен софтуер Е-Либ Прима : Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе. С пожелание за много успехи по пътя на модернизирането на библиотеката. Докато чакаме успеха да вървим към него!

ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна

От месец април 2020 г., ОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Варна, работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Инсталацията и обучението направихме дистанционно. Същинската работа вече започна. При спазени правила за извънредно положение, работата продължава)).

Висш адвокатски съвет

През м. февруари 2020 г. библиотеката при Висшия адвокатски съвет актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Prima. Внедрени модули „Електронен каталог"- Стандарт Книги, с включена Инвентарна книга и КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. отчетни документи, „Аналитично описание на статии“, "Обслужване и статистика на читатели".  Прехвърлени са над 20 000 библиографски описания, книги и статии, и над 700 читателски картони с цялата информация за читателските заемания и връщания на библиотечни документи.

Национален политехнически музей

От месец август Националният политехнически музей работи с Автоматизирана музейна система e-Museum. Прехвърлени са 11 408 описания на фондови единици от 8 инвентарни книги. Работата продължава с регистриране на новите научни паспорти. Софтуерът включва и дигитализация. 

Pages