Новини

Висш адвокатски съвет

През м. февруари 2020 г. библиотеката при Висшия адвокатски съвет актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Prima. Внедрени модули „Електронен каталог"- Стандарт Книги, с включена Инвентарна книга и КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. отчетни документи, „Аналитично описание на статии“, "Обслужване и статистика на читатели".  Прехвърлени са над 20 000 библиографски описания, книги и статии, и над 700 читателски картони с цялата информация за читателските заемания и връщания на библиотечни документи.

Национален политехнически музей

От месец август Националният политехнически музей работи с Автоматизирана музейна система e-Museum. Прехвърлени са 11 408 описания на фондови единици от 8 инвентарни книги. Работата продължава с регистриране на новите научни паспорти. Софтуерът включва и дигитализация. 

Pages