Новини

НЧ "Пенчо Славейков 1978" - Дупница

За начало на автоматизиране на библиотечните процеси библиотеката избра e-Lib/i-Lib Прима, модул „Електронен каталог Стандарт Книги” с включени Инвентарна книга, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др.

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян

Библиотечната система в музея беше модернизирана с e-Lib/i-Lib Прима и модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания” (за описание на документалния архив), с включени Инвентарни книги за всеки стандарт, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., „Електронен каталог Стандарт Аналитични описания на статии”

Институтът по балканистика с център по тракология към БАН

Институтът по балканистика с център по тракология към БАН представя на сайта си библиографски корпус Онлайн каталог на издания по архитектура и градоустройство от български автори 1878-2020 г. Представянето на каталога е реализирано със специализирана софтуерна разработка на СофтЛиб и Примасофт.

Към каталога

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима с внедряване на модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания”, „Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт и Обща КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., „Аналитично описание на статии : Картотеки „Краезнание” и  “Детски отдел”, „Управление на дигитално съдържание”, обновен Интернет каталог.

Лесотехнически университет

През м. Юни 2021 г. библиотеката при Лесотехнически университет - София актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Prima. Внедрени модули „Електронен каталог Стандарт Книги, Дисертации и Автореферати”, „Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт и Обща КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. отчетни документи, „Аналитично описание на статии“, „Управление на дигитално съдържание”, обновен Интернет каталог. 

Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново

Прехвърлени са над 140 000 записи от Статии, Рецензии и Части от книги от Картотеките  "Краезнание", "Тематична", "Литературоведска" от среда на winisis в E-Lib Prima. Актуализирана е действащата версия 1.7 на библиотечна система E-Lib Prima към версия 3.1 (Януари-Март 2021 г.).

Актуализирана е версията на Интерне приложенията.

Нова автоматизирана училищна библиотека

Още една училищна библиотека започна работа с библиотечен софтуер Е-Либ Прима : Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе. С пожелание за много успехи по пътя на модернизирането на библиотеката. Докато чакаме успеха да вървим към него!

ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна

От месец април 2020 г., ОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Варна, работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Инсталацията и обучението направихме дистанционно. Същинската работа вече започна. При спазени правила за извънредно положение, работата продължава)).

Pages