Новини

Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич обнови автоматизираната си библиотечната система с e-Lib Прима. Модулът „Краезнание” е с най-новата версия на продукта е-Lib Прима - версия 4.  Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Прехвърлени са 116 466 краеведски библиографски описания на статии от периодични издания и сборници.

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград

Регионалната библиотека в Разград обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Аналитични описания на публикации от българските печатни издания”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 4.. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Народно читалище "Алеко Константинов" - София

От месец юни 2023 г. Народно читалище "Алеко Константинов" - София работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Прехвърлени са всички данни от стария софтуер. 
Читалището има пълен електронен каталог. 

Исторически музей - Дупница

В Каталога на Исторически музей, гр. Дупница, вече са представени и в пълен текст над 100 броя на вестник „Светлина” -  седмичник,  издаван в града през периода 1920 -1944 г.  Може да се прочете  и Устав на Дупнишкото Археологическо Дружество "Царичина". Интересна публикация е и  предоставената от партньорите по проекта от Република Северна Македония книга от 1899 „Ивкова слава” на Стеван Сремац с красиви илюстрации.

Към каталога

12 СУ "Цар Иван Асен II" - София

От 20-01-2023 г.  12 СУ представя библиотеката в Интернет с Електронен каталог на книгите  с близо 10000 библиографски описания на книжния фонд. Библиотеката към 12. СУ „Цар Иван Асен II“ гр. София е създадена преди повече от 60 години. Фондът на библиотеката наброява над 10 000 тома, като разполага и с литература на чужд език – английски, руски, френски и немски.

Медицински университет - Плевен

Разработена и внедрена е нова функционалност в интернет каталога  i-Lib Prima/ MyLibrary.

Тя дава възможност през  on-Line каталога на библиотеката да се направи филтър за  представяне на научните публикации  - книги, статии, дисертации, автореферати и т.н.(научната продукция)  на преподавателите, дипломантите  и изследователите от Медицинския университет.

НЧ „Иван Буюклиев 1926" - Пчеларово, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

НЧ „Никола Вапцаров 1957” - Комунига, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

НЧ „Дружба 1956” - Габрово, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима „Електронен каталог Стандарт Книги” за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич ще обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Краезнание”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 3.3. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Pages