Новини

Нов електронен каталог-Институт по аграрна икономика

Вече можете да търсите в електронните каталози на Централна селскостопанска библиотека (Институт по аграрна икономика). Достъпни са 4 бази данни - Книги, Дисертации, Периодични издания, Аналитично описание на статии. Към каталога.

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

От м. юни 2017 г. библиотеката при Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“

От месец юни 2017 г., библиотеката при Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

 

Библиотеката при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Библиотеката при Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" , гр. Гоце Делчев, вече работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

Общинска библиотека "Стоян Дринов", Панагюрище

Общинска библиотека "Стоян Дринов", Панагюрище, вече работи с новата софтуерна "Е-Либ Прима". Бързо обслужване, точна и бърза статистика на читателите и четенето. Приятна и успешна работа, колеги!


 

 

 

Още три читалища се присъединиха към Обединен електронен каталог на книгите, притежавани в читалищни библиотеки от регион Русе.

През месец април 2017 г. завърши последният етап от проект „Заедно достигаме повече” с партньори НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1909" гр. Ветово , НЧ "Искра - 1898" гр. Борово и НЧ “Георги Бенковски - 1937” гр. Русе. 

Pages