Новини

Медицински университет - Плевен

Приключиха инвентаризациите в 10 фонда на библиотеката при Медицински университет, Плевен. Модулът работи в библиотеката от 2018 година. Общият брой проверени библиотечни единици са над 53 000 разпределени в 14 инвентаризации.

Исторически музей, град Дупница

Музеят в Дупница внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране  на процесите по описание, дигитализиране и представяне в Интернет на вестник „Светлина” 1920-1944 г. (с триезичен интерфейс: български, английски и македонски) и музейната система e-Museum за описание на музейните фондове и поддръжка на научните паспорти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез INTERREG IPA програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014TC16I5CB006.

Информация за семинарите, септември 2022 г.

Здравейте, приятели! Разбираме вашето нетърпение пак да се съберем на традиционните ни срещи. На нас вашето живо присъствие също много ни липсва.

В последните 3 години не поехме риска да организираме среща на редовно над 100 съмишленици и да застрашим здравето и живота на сплотената ни общност.

Регионална библиотека " Проф. Боян Пенев” - Разград

Регионалната библиотека в Разград обновява библиотечната си система с платформа e-Lib/i-Lib Прима. Обновени са модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания”, „Електронен каталог Стандарт Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. „Регистрация и  Обслужване на читатели, Статистика”, Интернет каталог и Моята библиотека.

Център за академични изследвания

Център за академични изследвания обнови своята библиотечна система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима –„Електронен каталог Стандарт Книги” с включени Инвентарна книга, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., и нов модул „Регистрация и Обслужване на читатели. Статистика”.

 

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима с добавяне на две картотеки към модул, „Аналитично описание на статии” картотека : "Технически отдел" и Обща информационна картотека.

Столична библиотека

Столична библиотека разви дейностите си по инвентаризация с нов вариант на модул Инвентаризация  от интегрираната среда на e-Lib/i-Lib Прима – едновременно изпълнение на една или няколко инвентаризации от повече от едно специализирано работно място.

Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище

Прехвърлен в новата платформа е-Lib/i-Lib Прима електронен масив от Картотека Инфо (Статии, Рецензии и Части от книги) от среда на winisis.

Актуализирана е действащата версия 3.2 на библиотечна система E-Lib Prima към версия 3.3.

Pages