Новини

Регионална библиотека "Сава Доброплодни” - Сливен

Регионалната библиотека в Сливен обновява цялата си  библиотечна система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима. В действие са модулите „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Периодика”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания” с включени Инвентарни книги за всеки стандарт, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., модул „Краезнание”, „Регистрация и Обслужване на читатели. Статистика”, нов Интернет каталог.

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства

В музея е внедрена  нова версия на музейната система с добавена функционалност – актуализиран паспорт, копиране на запис, проверка за дублетност и др.

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил

Регионалната библиотека обедини и представи в Интернет в среда на e-Lib/i-Lib Прима статиите от картотеките "Техника" и „Обща информационна картотека“. Така в Интернет вече са представени библиографските описания на над 273 000 статии, които включват и картотеките : Краезнание, Литературознание, Изкуство, Детски отдел.

Медицински университет - Плевен

Приключиха инвентаризациите в 10 фонда на библиотеката при Медицински университет, Плевен. Модулът работи в библиотеката от 2018 година. Общият брой проверени библиотечни единици са над 53 000 разпределени в 14 инвентаризации.

Исторически музей, град Дупница

Музеят в Дупница внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране  на процесите по описание, дигитализиране и представяне в Интернет на вестник „Светлина” 1920-1944 г. (с триезичен интерфейс: български, английски и македонски) и музейната система e-Museum за описание на музейните фондове и поддръжка на научните паспорти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез INTERREG IPA програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014TC16I5CB006.

Информация за семинарите, септември 2022 г.

Здравейте, приятели! Разбираме вашето нетърпение пак да се съберем на традиционните ни срещи. На нас вашето живо присъствие също много ни липсва.

В последните 3 години не поехме риска да организираме среща на редовно над 100 съмишленици и да застрашим здравето и живота на сплотената ни общност.

Регионална библиотека " Проф. Боян Пенев” - Разград

Регионалната библиотека в Разград обновява библиотечната си система с платформа e-Lib/i-Lib Прима. Обновени са модули „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания”, „Електронен каталог Стандарт Периодика”, с включени Инвентарни книги за всеки стандарт, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др. „Регистрация и  Обслужване на читатели, Статистика”, Интернет каталог и Моята библиотека.

Център за академични изследвания

Център за академични изследвания обнови своята библиотечна система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима –„Електронен каталог Стандарт Книги” с включени Инвентарна книга, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., и нов модул „Регистрация и Обслужване на читатели. Статистика”.

 

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил

РБ „Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил актуализира библиотечната си система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима с добавяне на две картотеки към модул, „Аналитично описание на статии” картотека : "Технически отдел" и Обща информационна картотека.

Pages